Berita Terkini

Bahagian ini memaparkan informasi kepada Warga KKM dan orang awam tentang berita terkini serta latihan yang dianjurkan.

Butiran Program

Nama Program: Reagent Lot-to-lot variation Workshop

Tarikh : 23/05/2017 - 24/05/2017 (2 hari)

Tempat: Institut Kanser Negara (IKN) Putrajaya

Penganjur: Jawatankuasa Latihan Patologi Kimia Kebangsaan

Balik