Berita Terkini

Bahagian ini memaparkan informasi kepada Warga KKM dan orang awam tentang berita terkini serta latihan yang dianjurkan.

Butiran Program

Nama Program: Hepatobiliary Workshop

Tarikh : 28/02/2019 - 01/03/2019 (2 hari)

Tempat: University Malaya

Penganjur: Jabatan Patologi

Sasaran: Semua Kategori

Balik