Direktori Ujian

Bahagian ini memberi informasi kepada Warga KKM tentang senarai ujian- ujian yang disediakan.

Perincian Ujian:

Mycophenolic Acid (MPA)

Discipline: Chemical Pathology

Specimen: Plasma

Container: K2 EDTA tube

Sample Volume: 3 ml

Preparation: Not Available

Performing Lab: Hospital Kuala Lumpur and Hospital Selayang (internal only)

Balik