Direktori Ujian

Bahagian ini memberi informasi kepada Warga KKM tentang senarai ujian- ujian yang disediakan.

Perincian Ujian:

Sirolimus

Discipline: Chemical Pathology

Specimen: Whole Blood

Container: K2 EDTA tube

Sample Volume: 2 ml

Preparation: Not Available

Performing Lab: Hospital Kuala Lumpur

Balik