Direktori Ujian

Bahagian ini memberi informasi kepada Warga KKM tentang senarai ujian- ujian yang disediakan.

Perincian Ujian:

Full Blood Count (FBC)

Discipline: Hematology

Specimen: Blood

Container: EDTA tube

Sample Volume: 2.5 mL

Preparation: Not Available

Performing Lab: All Hospitals

Balik