Direktori Ujian

Bahagian ini memberi informasi kepada Warga KKM tentang senarai ujian- ujian yang disediakan.

Perincian Ujian:

CML mutation study: BCR-ABL T315I mutation, Bone marrow

Discipline: Haematology

Specimen: Bone marrow

Container: EDTA tube

Sample Volume: 2.5ml (2 tubes)

Preparation: Send sample immediately

Performing Lab: IMR

Balik