Direktori Ujian

Bahagian ini memberi informasi kepada Warga KKM tentang senarai ujian- ujian yang disediakan.

Perincian Ujian:

Immunophenotyping Leukaemia Lymphoma BM

Discipline: Hematology

Specimen: Bone marrow

Container: EDTA tube

Sample Volume: 2.5 mL

Preparation: Not Available

Performing Lab: HKL/WCH, HQE, HRPB, HPP, HRPZII, HSA, H. Ampang

Balik