Direktori Ujian

Bahagian ini memberi informasi kepada Warga KKM tentang senarai ujian- ujian yang disediakan.

Perincian Ujian:

AML mutation study:FLT 3 Internal Tandem Duplication, D 835 mutation, NPM1 mutation, c-Kit mutation, CEPBA mutation, Bone marrow

Discipline: Hematology

Specimen: Bone marrow

Container: EDTA tube

Sample Volume: 2.5 mL (2 tubes)

Preparation: Not Available

Performing Lab: IMR

Balik