Direktori Ujian

Bahagian ini memberi informasi kepada Warga KKM tentang senarai ujian- ujian yang disediakan.

Perincian Ujian:

CML mutation study: BCR-ABL T315I mutation, Bone marrow

Discipline: Hematology

Specimen: Bone marrow

Container: EDTA tube

Sample Volume: 2.5 mL (2 tubes)

Preparation: Not Available

Performing Lab: IMR

Balik