Direktori Ujian

Bahagian ini memberi informasi kepada Warga KKM tentang senarai ujian- ujian yang disediakan.

Perincian Ujian:

Culture & Sensitivity - Blood Aerobic

Discipline: Microbiology

Specimen: Blood

Container: Aerobic Blood Culture Bottle

Sample Volume: 5-10 mL

Preparation: Not Available

Performing Lab: HKL/State Hosp/Major Specialist

Balik