Direktori Ujian

Bahagian ini memberi informasi kepada Warga KKM tentang senarai ujian- ujian yang disediakan.

Perincian Ujian:

Culture & sensitivity - Peritoneal fluid

Discipline: Microbiology

Specimen: Peritoneal fluid

Container: Sterile Container

Sample Volume: NA

Preparation: Not Available

Performing Lab: HKL/State Hosp/Major Specialist

Balik